~ DA szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint ~ DA szó jelentése, értelmezése:

vékonyhangon ~ DE a) maga az ad, ed helynévképző megfordítva, pl. Vár-da, Tor-da, Ab-da, melyeket így is elemezhetni: Vár-d, Tor-d, Ab-d, az a könnyebb kiejtés végett járulván hozzájok. Ezen képző legújabb időben igen buja tenyészésnek indult, miólta az irói szokás bizonyos tárgyak vagy cselekvések helyének elnevezésére alkalmazza, pl. csónak-da, áru-da, am. csónakok, áruk rakhelye, raktára, állomása; tőzs-de, tőzsnek, kereskedésnek tanyahelye; jár-da, gyalog járók számára szolgáló kövezetes utcafél; távir-da, hely, honnan táviratoznak; előhanggal oda, mint: száll-oda, vendégfogadó, szállóhely; usz-oda, úszóhely; tan-oda, iskola, vagyis hely, melyben tanítanak és tanulnak. A régi nyelvben az így alkalmazott ezen képzőnek a helyneveken kivül, mint Várda, Csabda, másokban alig van nyoma, hanemha talán kaloda és csárda szókban? Rokonnak tekinthető a török da, de rag, ba, be stb. értelemben; b) képes másnemű fő- és mellékneveket, részint önálló gyökökből, mint: ron-da (rom-da), sun-da (suny-da), részint és jobbára elvontakból, mint: lap-da, san-da, or-da, bor-da, rozs-da, du-da, fer-de, her-de, ser-de. Ezekben a d középképző, s a hangzó eredetileg ó, ő, t. i. nagyon valószinű, hogy ezen szók elavult vagy elvont igék részesülőji, pl. ronda = rom-d-ó, sunda = suny-d-ó, lab-da = lob-d-ó, sanda = san-d-ó, borda = bor-d-ó, duda = du-d-ó, ferde = fer-d-ő, rozsda = rozs-d-ó, épen úgy, mint: monda = mondó, mondóka, amit mondogatni szoktak. V. ö. ~ A (5).

Betűelemzés "~ DA" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): -.. .-

A szó 2 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (50%). Ez 11.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: AD ~.

Keresés az interneten "~ DA" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: ~ DA Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika